Oficiálna webová
stránka SSPECH

Vážené kolegyne, kolegovia, milí priatelia,

Vitajte na oficiálnej webovej stránke Slovenskej spoločnosti plastickej a estetickej chirurgie (SSPECH), ktorá je odbornou spoločnosťou Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS). Stanovy definujú našu spoločnosť ako združenie, ktoré zaisťuje rozvoj odboru, obhajuje jeho záujmy ako aj záujmy členov spoločnosti. Novozvolený výkonný výbor SSPECH verí, že táto nová webová stránka bude spĺňať funkciu komunikátora a zároveň bude v dostatočnej miere zabezpečovať objektívnu informovanosť členov spoločnosti ako aj laickej verejnosti. Ďakujeme za Vami prejavenú dôveru.