Výbor

Výbor SSPECH ( volebné obdobie 2018 - 2022 )

MUDr. Drahomír Palenčár, PhD.

prezident SSPECH, Bratislava

MUDr. Peter Bakoš, PhD.

Viceprezident SSPECH, Nitra

MUDr. Jozef Ulianko, PhD.

vedecký sekretár SSPECH, Banská Bystrica

MUDr. Rastislav Trška, PhD.

člen výboru, administrator www SSPECH, Bratislava

doc. MUDr. Radomír Kokavec, PhD., MBA

člen výboru SSPECH, Bratislava

MUDr. Imrich Kováč

člen výboru SSPECH, Nitra

MUDr. Róbert Sabovčík

člen výboru SSPECH, Košice

Dozorná rada SSPECH

MUDr. Ivan Hulín

Predseda dozornej rady, Bratislava

MUDr. Peter Valdman

Prešov

MUDr. Rastislav Trška,PhD.

Bratislava