Zoznam členov

Atestovaní plastickí chirurgovia

 • Babík Ján, MUDr., CSc.   Košice
 • Babjaková Soňa, MUDr.   Košice
 • Bakoš Peter, MUDr., PhD.   Nitra   ( viceprezident SSPECH )
 • Beck Jozef, MUDr.   Košice
 • Biensky Pavel, MUDr.   Banská Bystrica
 • Boháč Martin, MUDr., PhD.   Bratislava
 • Brezová Barbora, MUDr., PhD.   Bratislava
 • Bukovčan Peter, MUDr., PhD.   Bratislava
 • Bumbera Ján, MUDr.   Košice
 • Cehlár Dávid, MUDr.   Nitra
 • Červeň Dušan, MUDr.   Banská Bystrica
 • Dudášová Kompasová Hana, MUDr.   Nitra
 • Fedeleš Jozef st., doc, MUDr., CSc.   Bratislava
 • Fedeleš Jozef ml., MUDr., PhD.   Bratislava
 • Gajdoš Juraj, MUDr.   Košice
 • Glück Miroslav, MUDr.   Košice
 • Hedera Jozef, MUDr.   Bratislava
 • Chovan Peter, MUDr.   Praha, Pezinok
 • Jurášek Viliam, MUDr.   Košice
 • Kluka Teodor, MUDr., PhD.   Košice
 • Kokavec Radomír, doc., MUDr., PhD., MBA   Bratislava    (člen výboru SSPECH )
 • Koperniech Marián, MUDr.   Banská Bystrica
 • Košťál Ladislav, MUDr.   Bratislava
 • Kováč Imrich, MUDr.   Nitra   (člen výboru SSPECH )
 • Križko Miloš, MUDr.   Bratislava
 • Lengyel Peter, MUDr., PhD.   Košice
 • Lukačková Katarína, MUDr.   Nitra
 • Macho Pavol, MUDr. Bratislava
 • Marsal Gabriel, MUDr.   Trnava
 • Mládek Daniel, MUDr., PhD.   Nitra
 • Minarovjech Vlastibor, MUDr.   Bratislava
 • Očenáš Milan, MUDr.   Banská Bystrica
 • Oravcová Darina, MUDr.   Poprad
 • Orság Ján, MUDr.   Košice
 • Palenčár Drahomír, MUDr., PhD.   Bratislava   ( prezident SSPECH )
 • Paliatka Juraj, MUDr.   Bratislava
 • Payer Juraj, MUDr.   Bratislava
 • Rácz Norbert, MUDr.   Bratislava
 • Simonová Katarína, MUDr.   Bratislava
 • Sopko Karol, MUDr.   Košice
 • Šipka Marek, MUDr.   Bratislava
 • Škrobánek Jozef, MUDr.   Nitra
 • Torišková Nikoleta, MUDr.   Praha
 • Trška Rastislav, MUDr., PhD.   Bratislava   ( člen výboru SSPECH )
 • Ulianko Jozef, MUDr.   Banská Bystrica   ( vedecký sekretár SSPECH )
 • Valdman Peter, MUDr.   Prešov
 • Zamboj Zdenko, MUDr.   Trnava
 • Zábavníková Marianna, MUDr., PhD.   Košice
 • Žiak Peter, MUDr., PhD.  Bratislava
 • Žikla Ivan, MUDr.   Banská Bystrica

Lekári v predatestačnej príprave v špecializačnom odbore plastická chirurgia

 • Belej Ondřej, MUDr.   Bratislava
 • Pocisk Milan, MUDr.   Bratislava
 • Valíčková Júlia, MUDr.   Bratislava

Lekári bez atestácie v špecializačnom odbore plastická chirurgia

 • Frišman Eugen, MUDr., PhD.   Košice