Kontakt

Korešpondenčná adresa:

Slovenská spoločnosť plastickej a estetickej chirurgie
Klinika plastickej chirurgie SZU pri FNsP FDR
námestie L. Svobodu 1
975 17 Banská Bytrica

Telefón / fax:
+421 48 413854